Susanne Quendler

Last update 09. 04. 2021
FILMOGRAPHY
Year
Title
Director

2018
E. Riedlsperger
tv

2016
E. Riedlsperger
tv

2014
E. Riedelsberger
tv

2013
E. Riedlsperger
tv

2012
N. Leytner
tv

2012
E. Riedelsberger
tv

2011
K. Wichniarz
tv

2011
H. Gimpel
tv

2010
P. Sämann
tv

2009
E. Riedelsperger
tv

2008
M. Kreindl
tv

2007
P. Gersina
tv

2007
E. Scharang
tv

2003
J. Pölsler
tv

2000
J. Pölsler
tv

1999
G. Spielmann
kino

1999
P. Patzak
tv

1998
J. Pölsler
tv

1997
N. Leytner
kino

1996
D. Rühm
tv

1996
A. Gruber
kino

1995
H. Griesmayr
tv

1995
J. Pölsler
tv

1995
A. Gruber
tv

1994
M. Cencig
tv

1994
J. Kaizik
tv

1994
A. Gruber
kino

1993
J. Kaizik
tv

1992
S. Zanke
tv

1992
M. Heinrich
kino

1990
H. Pils
tv

1990
M. Cencig
kino

1989
A. Gruber
tv

1987
S. Zanke
kino

1985
K. Faudon
tv

1984
A. Gruber
tv

1980
J. Graser
tv

1979
W. Glück
tv

1979
A. Corti
tv

1979
H. Pils
tv

1978
R. Schwabenitzky
tv

1978
H. Griesmayr
tv

1978
M. Günther
kino

Year
Title
Director

OTHER PROJECTS
Year
Title


Verband Österreichischer FilmausstatterInnen | Austrian Filmdesigners Association | Filmhaus - Spittelberggasse 3 | A - 1070 Wien
Tel. & Fax +43-1- 526 97 41 | e.mail: | www.filmdesigners.at | copyright © VÖF 2013 | webmaster: anema